MediaDiDa


Základní a střední školy

Fyzikální veličiny a převody jednotek I.

Fyzikální veličiny a převody jednotek I.

Soubor jedenácti panelů k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program…

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 10 sad pro žáky

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 10 sad pro žáky

Soubor jedenácti listů (10 šanonů) k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody…

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 1 sada pro žáka

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 1 sada pro žáka

Soubor jedenácti listů (1 šanon) k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol.

Veličiny a jednotky pro 1. stupeň

Veličiny a jednotky pro 1. stupeň

Soubor sedmi panelů k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo 1. stupně základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program…

Kalendář, datum a čas (angličtina)

Kalendář, datum a čas (angličtina)

Praktická pomůcka usnadňuje výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v oblasti data, času, ročních období a počasí. Umožňuje každodenní aktualizaci kalendáře na prvním panelu, výuku a procvičování výrazů v daném tématu…

Magic basket - přídavná jména

Magic basket - přídavná jména

Soubor Magic basket - přídavná jména navazuje na základní pomůcku Magic Basket a rozšiřuje tématický okruh přídavných jmen. Obsahuje obrázkové a názvoslovné karty.

Magic basket - slovesa

Magic basket - slovesa

Soubor Magic Basket - slovesa navazuje na základní pomůcku Magic Basket a rozšiřuje tématický okruh sloves. Obsahuje obrázkové a názvoslovné karty.

Magic basket - základní sada

Magic basket - základní sada

Výtečnou a praktickou pomůcku pro výuku angličtiny určitě ocení každý pedagog, který musel doposud shánět obrazový materiál nebo hračky, plyšová zvířátka, ovoce apod. Jedná se o rozsáhlý soubor obrazových a…

Komplet Magic basket (Magic basket + slovesa + přídavná jména)

Komplet Magic basket (Magic basket + slovesa + přídavná jména)

Zvýhodněný set základní sady Magic basket spolu s rozšířeními tématických okruhů o sadu sloves a sadu přídavných jmen.

Magic basket - slovíčka

Magic basket - slovíčka

Samostatné názvoslovné karty - slovíčka jsou vhodným doplňkem a rozšířením pomůcky Magic basket. Další identickou sadu 557 kusů slovíček lze využít pro současnou práci dvou žáků u tabule nebo pro skupinu žáků…

Wunderkasten - základní sada

Wunderkasten - základní sada

Výtečnou a praktickou pomůcku pro výuku němčiny určitě ocení každý pedagog, který musel doposud shánět obrazový materiál nebo hračky, plyšová zvířátka, ovoce apod. Jedná se o rozsáhlý soubor obrazových a názvoslovných…

Wunderkasten - slovíčka

Wunderkasten - slovíčka

Samostatné názvoslovné karty - slovíčka jsou vhodným doplňkem a rozšířením pomůcky Wunderkasten. Další identickou sadu 663 kusů slovíček lze využít pro současnou práci dvou žáků u tabule nebo pro skupinu žáků…

Магическая корзинка (ruština) - základní sada (navíc zdarma angl. nebo něm. slovíčka)

Магическая корзинка (ruština) - základní sada (navíc zdarma angl. nebo něm. slovíčka)

Výtečnou a praktickou pomůcku pro výuku ruštiny určitě ocení každý pedagog, který musel doposud shánět obrazový materiál nebo hračky, plyšová zvířátka, ovoce apod. Jedná se o rozsáhlý soubor obrazových a názvoslovných…

Магическая корзинка (ruština) - slovíčka

Магическая корзинка (ruština) - slovíčka

Samostatné názvoslovné karty - slovíčka jsou vhodným doplňkem a rozšířením pomůcky Ruština. Další identickou sadu 700 kusů slovíček lze využít pro současnou práci dvou žáků u tabule nebo pro skupinu žáků spolupracující…

Prvouka 1 - zvířata a jejich prostředí

Prvouka 1 - zvířata a jejich prostředí

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 2 - město, vesnice

Prvouka 2 - město, vesnice

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 3 - člověk a život kolem nás

Prvouka 3 - člověk a život kolem nás

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 4 - rostliny, stromy, keře

Prvouka 4 - rostliny, stromy, keře

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka 5 - ovoce, zelenina, plodiny

Prvouka 5 - ovoce, zelenina, plodiny

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Prvouka - soubor 1,2,3,4,5

Rozsáhlý pětidílný soubor obrazového materiálu a názvoslovných karet najde široké uplatnění nejen v prvouce. Lze s nimi připravit do vyučování řadu cvičení a her pro čtení, vyprávění nebo popisování. Alternativou…

Porovnávání čísel a číselná osa

Porovnávání čísel a číselná osa

Manipulační pomůcka v oboru 0-10 k demonstraci a procvičování učiva. Jedná se o materiál, který dětem pomůže zvládnout jedno ze základních matematických témat v období přechodu mezi předškolní výukou a první třídou ZŠ.…

Násobilka

Násobilka

Manipulační pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva. Součástí je intaraktivní program s výkladem učiva, cvičením. Program také generuje příklady s hodnocením. Licence standardně platí 1 rok a za malý…

Násobilka - síťová tabule a tabule násobků

Násobilka - síťová tabule a tabule násobků

Manipulační pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva. Jedná se o zmenšenou variantu pomůcky Násobilka bez deseti malých plakátů s násobky čísel 1-10. Součástí je intaraktivní program s výkladem učiva,…

Matematika - začínáme počítat

Matematika - začínáme počítat

Manipulační pomůcka obsahuje kartičky s obrázky, číslicemi a matematickými znaménky. Jejich kombinací mohou děti procvičovat sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Anatomie I. - postava, kostra člověka

Anatomie I. - postava, kostra člověka

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Anatomie II. - orgánové soustavy

Anatomie II. - orgánové soustavy

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Historie v obrazech - 20. století

Historie v obrazech - 20. století

Rozsáhlá pomůcka, určená k výborné demonstraci vývoje společnosti na našem území od secese do konce 20. století, se orientuje na hlavní umělecké směry 20. století (secesi, kubismus, modernu, funkcionalismus,…

Starověk A - Architektura

Starověk A - Architektura

První z rozsáhlé čtyřdílné série pomůcek, demonstrující společenský a politický vývoj v Číně, Indii, Perské říši, Mezopotámii, Fénické říši, Římské říši, Řecku v době starověku.

Starověk B - Umění

Starověk B - Umění

Druhý díl z rozsáhlé čtyřdílné série pomůcek, demonstrující společenský a politický vývoj v Číně, Indii, Perské říši, Mezopotámii, Fénické říši, Římské říši, Řecku v době starověku.

Starověk C - Společnost

Starověk C - Společnost

Třetí díl z rozsáhlé čtyřdílné série pomůcek, demonstrující společenský a politický vývoj v Číně, Indii, Perské říši, Mezopotámii, Fénické říši, Římské říši, Řecku v době starověku.

Chemie I. - obecná

Chemie I. - obecná

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Chemie III. - organická

Chemie III. - organická

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Zájmena

Zájmena

Pomůcka slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno pro předměty: jazyk český na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Slovesa

Slovesa

Pomůcka slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno pro předměty: jazyk český na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Řecké báje

Řecké báje

Výběr nejznámějších řeckých bájí. Určeno pro předměty: literatura na ZŠ, gymnáziích a středních školách.