MediaDiDa


Chemie

Chemie I. - obecná

Chemie I. - obecná

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Chemie III. - organická

Chemie III. - organická

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.