MediaDiDa


Český jazyk a literatura

Zájmena

Zájmena

Pomůcka slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno pro předměty: jazyk český na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Slovesa

Slovesa

Pomůcka slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno pro předměty: jazyk český na ZŠ, gymnáziích a středních školách.

Řecké báje

Řecké báje

Výběr nejznámějších řeckých bájí. Určeno pro předměty: literatura na ZŠ, gymnáziích a středních školách.