MediaDiDa


Přírodovědné předměty

Fyzikální veličiny a převody jednotek I.

Fyzikální veličiny a převody jednotek I.

Soubor jedenácti panelů k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program…

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 10 sad pro žáky

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 10 sad pro žáky

Soubor jedenácti listů (10 šanonů) k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody…

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 1 sada pro žáka

Fyzikální veličiny a převody jednotek I. - 1 sada pro žáka

Soubor jedenácti listů (1 šanon) k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo v 6. ročníku základních škol.

Veličiny a jednotky pro 1. stupeň

Veličiny a jednotky pro 1. stupeň

Soubor sedmi panelů k demonstraci a procvičování učiva. Materiál je zaměřen na učivo 1. stupně základních škol. Součástí je interaktivní program s výkladem učiva (animace, procvičování, převody jednotek). Program…

Porovnávání čísel a číselná osa

Porovnávání čísel a číselná osa

Manipulační pomůcka v oboru 0-10 k demonstraci a procvičování učiva. Jedná se o materiál, který dětem pomůže zvládnout jedno ze základních matematických témat v období přechodu mezi předškolní výukou a první třídou ZŠ.…

Násobilka

Násobilka

Manipulační pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva. Součástí je intaraktivní program s výkladem učiva, cvičením. Program také generuje příklady s hodnocením. Licence standardně platí 1 rok a za malý…

Násobilka - síťová tabule a tabule násobků

Násobilka - síťová tabule a tabule násobků

Manipulační pomůcka v oboru 0-100 k demonstraci a procvičování učiva. Jedná se o zmenšenou variantu pomůcky Násobilka bez deseti malých plakátů s násobky čísel 1-10. Součástí je intaraktivní program s výkladem učiva,…

Matematika - začínáme počítat

Matematika - začínáme počítat

Manipulační pomůcka obsahuje kartičky s obrázky, číslicemi a matematickými znaménky. Jejich kombinací mohou děti procvičovat sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Anatomie I. - postava, kostra člověka

Anatomie I. - postava, kostra člověka

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Anatomie II. - orgánové soustavy

Anatomie II. - orgánové soustavy

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Anatomie - soubor (I. + II. díl)

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva. Určeno zejména pro předměty přírodověda a biologie na ZŠ.

Chemie I. - obecná

Chemie I. - obecná

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.

Chemie III. - organická

Chemie III. - organická

Soubor obrazů slouží k demonstraci a procvičování probíraného učiva.